LEGE nr. 108 din 24 noiembrie 1994


Published: 1994-11-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 108 din 24 noiembrie 1994
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 mai 1994

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 2 decembrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 mai 1994.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

ACORD 18/05/1994