LEGE nr. 102 din 12 noiembrie 1994


Published: 1994-11-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 102 din 12 noiembrie 1994
pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 18 noiembrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă următoarele ordonate ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. d) şi e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat:
- Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 4 august 1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 4 august 1993 privind modificarea cuantumului taxei de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte tari care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 4 august 1993 privind actualizarea taxei de studiu în învăţământul superior de stat începând cu anul universitar 1993/ 1994 pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 9 august 1993 privind taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 25 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 25 august 1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare gratuita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 28 august 1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, cu următoarele modificări:

a) La articolul 5 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
  

"De asemenea, sunt scutite de plată taxelor vamale bunurile de import provenite sau finanţate direct din ajutoare, împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate României de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, destinate unor activităţi nonprofit."

b) Articolul 8 ultimul alineat va avea următorul cuprins:
  

"Dacă valoarea în vama a mărfurilor importate nu poate fi stabilită pe baza valorii de tranzacţie, aceasta se determina pe baza prevederilor art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 din Acordul privind aplicarea art. VII din Acordul general pentru tarife şi comerţ. În acest caz, cuantumul cheltuielilor menţionate în prezentul articol se calculează potrivit tarifelor practicate în mod obişnuit pentru astfel de cheltuieli."

c) Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  

"Art. 9. - Transformarea în lei a preţurilor şi a cheltuielilor exprimate în valută se face la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României, în fiecare joi. Acest curs se utilizează pe toată durata saptaminii următoare pentru determinarea valorii în vama a mărfurilor importate, ale căror declaraţii vamale se înregistrează în cursul saptaminii respective."

d) Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  

    "ANEXA 1

               LISTA
poziţiilor tarifare exceptate de la plata taxelor vamale

 

Nr. crt.
Poziţia tarifară
Denumirea produsului

 

1
2
3

 

1.
0401.30.19
Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de grăsimi de peste 6%, dar care să nu depăşească 21% din greutate, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 2 l.

 

2.
0810.40.30
Fructe din specia Vaccinium myrtillus

 

3.
1211.10.00
Rădăcini de lemn dulce

 

4.
1212.20.00
Alge

 

5.
1301.20.00
Gumă arabică

 

6.
1301.90.90
Gume, răşini, gume-răşini şi balsamuri naturale, altele decât cele de la poz. 1301.10.00 - 1301.90.10

 

7.
1302.11.00
Opium

 

8.
1302.19.91
Seve şi extracte vegetale medicale, altele decât cele de la poz. 1302.11.00 - 1302.19.30

 

9.
1302.31.00
Agar-agar

 

10.
1505.90.00
Usuc (cu excepţia celui neprelucrat) şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină

 

11.
1519.19.90
Acizi graşi monocarboxilici industriali şi uleiuri acide de rafinare, altele decât cele de la poz. 1519.11.00 - 1519.19.30

 

12.
1519.20.00
Alcooli graşi industriali

 

13.
1520.90.00
Glicerină, alta decât cea de la poz. 1520.10.00, inclusiv glicerina sintetică

 

14.
1521.90.99
Ceruri de albine sau de alte insecte, chiar rafinate sau colorate, cu excepţia celor brute de la poz. 1521.90.91

 

15.
1702.10.10
Lactoză şi sirop de lactoză care conţine în stare uscată 99% sau mai mult din greutatea produsului pur

 

16.
1702.50.00
Fructoză pură din punct de vedere chimic

 

17.
2510.10.00
Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, nemăcinate

 

18.
2510.20.00
Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, măcinate

 

19.
2526.20.00
Steatită naturală, chiar degroşată sau simplu debitată cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară şi talc, concasate sau pulverizate

 

20.
2606.00.00
Minereuri şi concentrate de aluminiu

 

21.
2709.00.90
Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase (ţiţei), cu excepţia condensatului de gaz natural de la poz. 2709.00.10

 

22.
2710.00.74
Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să nu depăşească 1% din greutate

 

23.
2710.00.76
Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 1%, dar să nu depăşească 2%

 

24.
2710.00.77
Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2%, dar să nu depăşească 2,8%

 

25.
2710.00.78
Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71 - 2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2,8%

 

26.
2711.21.00
Gaz natural

 

27.
2806.20.00
Acid clorosulfuric

 

28.
2810.00.00
Oxizi de bor; acizi borici

 

29.
2815.20.10
Hidroxid de potasiu solid

 

30.
2819.10.00
Trioxid de crom

 

31.
2820.90.00
Oxizi de mangan, cu excepţia dioxidului de mangan de la poz. 2820.10.00

 

32.
2823.00.00
Oxizi de titan

 

33.
2824.20.00
Minium de plumb roşu şi portocaliu

 

34.
2826.20.00
Fluorosilicaţi de sodiu sau de potasiu

 

35.
2827.51.00
Bromuri de sodiu sau de potasiu

 

36.
2827.59.00
Bromuri şi oxibromuri, cu excepţia bromurii de sodiu sau de potasiu de la poz. 2827.51.00

 

37.
2827.60.00
Ioduri şi oxiioduri

 

38.
2849.20.00
Carbid, definit chimic sau nedefinit, de siliciu

 

39.
2901.21.00
Etilenă

 

40.
2901.22.00
Propenă (propilenă)

 

41.
2901.24.10
Buta-1,3-dienă

 

42.
2901.24.90
Izopren

 

43.
2902.19.30
Azulene şi derivatele ei alchilate

 

44.
2905.12.00
Propan-1-01 (alcool propilic) şi propan-2-01 (alcool izopropilic)

 

45.
2905.42.00
Pentaeritritol (pentaeritrită)

 

46.
2905.43.00
Manitol

 

47.
2905.44.11
D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, conţinând D-manitol într-o proporţie de cel mult 2% din greutate, în raport cu conţinutul de D-glucitol

 

48.
2905.44.19
D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, cu excepţia celui de la poz. 2905.44.11

 

49.
2905.49.10
Trioli, titroli

 

50.
2905.50.90
Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi de polialcooli aciclici

 

51.
2906.12.00
Ciclohexanol, metilciclohexanoli şi dimetilciclohexanoli

 

52.
2907.12.00
Crezoli şi sărurile lor

 

53.
2907.15.00
Naftoli şi sărurile lor

 

54.
2907.21.00
Resorcinoli şi sărurile lor

 

55.
2907.22.10
Hidrochinone

 

56.
2907.22.90
Săruri ale hidrochinonelor

 

57.
2908.90.00
Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenolalcoolilor, alţii decât cei de la poz. 2908.10.10 - 2908.20.00

 

58.
2909.20.00
Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

 

59.
2909.49.10
Aciclici

 

60.
2909.50.10
Gaiacol, gaiacolsulfonaţi de potasiu

 

61.
2912.19.00
Aldehide aciclice fără alte funcţii oxigenate, altele decât cele de la poz. 2912.11.00 - 2912.13.00

 

62.
2912.41.00
Vanilină (aldehidă metilprotocatehică)

 

63.
2912.42.00
Etilvanilină (aldehidă etilprotocatehică)

 

64.
2913.00.00
Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai produselor de la poz. 29.12

 

65.
2914.22.00
Ciclohexanonă şi metilciclohexanone

 

66.
2914.69.00
Chinone, altele decât cele de la poz. 2914.61.00

 

67.
2915.50.00
Acid propionic, sărurile şi esterii lui

 

68.
2916.15.00
Acizii oleic, linoleic sau linolenic, sărurile şi esterii lor

 

69.
2916.19.30
Acid hexa-2, 4-dienoic (acid sorbic)

 

70.
2917.19.90
Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.11.00 - 2917.19.10

 

71.
2917.39.90
Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.31.00 - 2917.39.10

 

72.
2918.11.00
Acid lactic, sărurile şi esterii lui

 

73.
2918.14.00
Acid citric

 

74.
2918.15.00
Sărurile şi esterii acidului citric

 

75.
2918.30.00
Acizi carboxilici cu funcţie aldehidă sau cetonă, dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor

 

76.
2921.19.90
Monoamine aciclice şi derivaţii lor; sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 2921.11.10 - 2921.19.30

 

77.
2921.21.00
Etilendiamina şi sărurile acesteia

 

78.
2921.51.10
o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi; sărurile lor

 

79.
2921.51.90
o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10

 

80.
2921.59.00
o-, m-, p- Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10 - 2921.51.90

 

81.
2923.90.00
Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu; lecitine şi alte fosfoaminolipide, altele decât cele de la poz. 2923.10.10 - 2923.20.00

 

82.
2924.10.00
Amine aciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor

 

83.
2924.21.00
Ureine şi derivaţii lor; sărurile lor

 

84.
2924.29.90
Amine ciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2924.21.00 - 2924.29.40

 

85.
2925.20.00
Imine şi derivaţii lor; sărurile lor

 

86.
2926.20.00
1-Cianoguanidina (Diciandiamida)

 

87.
2936.29.90
Vitamine şi derivaţii lor, neamestecate, altele decât cele de la poz. 2936.21.00 - 2936.29.30

 

88.
2937.21.00
Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) şi prednisolon (dehidrohidrocortizon)

 

89.
2937.29.10
Acetat de cortizon sau hidrocortizon

 

90.
2937.91.00
Insulină şi sărurile acesteia

 

91.
2937.92.00
Estrogeni şi progestogeni

 

92.
2937.99.00
Hormoni naturali sau reproduşi prin sinteză; derivaţii lor utilizaţi în principal ca hormoni; alţi steroizi utilizaţi în principal ca hormoni, alţii decât cei de la poz. 2937.10.10 - 2937.92.00

 

93.
2938.10.00
Rutozide (rutabion) şi derivaţii acestuia

 

94.
2939.10.00
Alcaloizi de opium şi derivaţii lor; sărurile acestora

 

95.
2939.21.90
Chinină şi sărurile acesteia, altele decât cele de la poz. 2939.21.10

 

96.
2939.29.00
Alcaloizi de cinconă şi derivaţii lor; sărurile acestora, alţii decât cei de la poz. 2939.21.10 - 2939.21.90

 

97.
2939.30.00
Cafeină şi sărurile acesteia

 

98.
2939.40.10
Efedrină şi sărurile sale

 

99.
2939.50.10
Teofilină şi aminofilină; sărurile lor

 

100.
2939.60.10
Ergometrină şi sărurile sale

 

101.
2939.60.30
Ergotamină şi sărurile sale

 

102.
2939.90.90
Alcaloizi vegetali naturali sau reproduşi prin sinteză, sărurile, eterii, esterii acestora şi alţi derivaţi, alţii decât cei de la poz. 2939.10.00 - 2939.90.30

 

103.
2940.00.90
Zaharuri pure chimic, cu excepţia zaharozei, lactozei, maltozei, glucozei şi fructozei (levuloză); eteri şi esteri ai zaharurilor şi sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 29.37, 29.38, 29.39 şi 2940.00.10

 

104.
2941.10.00
Penicilină şi derivaţii acesteia cu o structură de acid penicilanic; sărurile acestora

 

105.
2941.30.00
Tetraciclină şi derivaţii acesteia; sărurile acestora

 

106.
2941.40.00
Cloramfenicol şi derivaţii acestuia, sărurile acestora

 

107.
2941.90.00
Antibiotice, altele decât cele de la poz. 2941.10.00 - 2941.50.00

 

108.
2942.00.00
Alţi compuşi organici

 

109.
3104.20.50
Cu un conţinut de potasiu apreciat în K2O cuprins între 40% şi 62% din greutatea produsului anhidru în stare uscată

 

110.
3812.30.20
Preparate antioxidante

 

111.
3817.10.50
Alchilbenzen linear

 

112.
3904.61.00
Politetrafluoretilenă

 

113.
3912.31.00
Carboximetilceluloză şi sărurile sale

 

114.
3912.39.90
Eteri de celuloză, alţii decât cei de la poz. 3912.31.00 - 3912.39.10

 

115.
5201.00.10
Bumbac necardat, nepieptănat, hidrofil sau albit

 

116.
5201.00.90
Bumbac necardat, nepieptănat, altfel decât hidrofil sau albit

 

117.
7202.49.10
Ferocrom cu un conţinut de carbon de maximum 0,05% din greutate

 

118.
7202.49.50
Ferocrom cu un conţinut de carbon de peste 0,05%, dar maximum 0,5% din greutate

 

119.
7202.50.00
Ferosiliciu-crom

 

120.
7202.93.00
Feroniobiu

 

121.
7212.50.93
Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc

 

122.
7212.60.93
Produse laminate plate, din fier sau din oţeluri nealiate, de o lăţime mai mică de 600 mm, îmbrăcate (în straturi), altele decât cele de la poz. 7212.60.11 - 7212.60.91

 

123.
7220.20.91
Produse simplu laminate la rece din oţeluri inoxidabile de o lăţime mai mică de 600 mm, cu o grosime care să nu depăşească 0,35 mm, cu un conţinut de nichel de 2,5% sau peste din greutate

 

124.
7224.10.00
Lingouri şi alte forme primare

 

125.
7224.90.01
Produse semifabricate din oţeluri rapide cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii

 

126.
7224.90.05
Produse semifabricate cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii, cu un conţinut de carbon de 0,7% sau mai puţin, de 0,5% sau peste, dar până la 1,2% inclusiv de mangan şi de 0,6% sau peste, dar până la 2,3% inclusiv de siliciu, din greutate: cu un conţinut de bor de 0,0008% sau peste din greutate, fără ca nici un alt element să atingă nivelul minimal indicat la Nota 1 pct. f) a prezentului capitol

 

127.
7224.90.08
Produse semifabricate din alte oţeluri aliate, altele decât cele de la poz. 72.24.90.01 - 7224.90.05

 

128.
7224.90.31
Produse semifabricate laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, cu un conţinut de carbon de 0,9% sau peste, dar până la 1,15% inclusiv, din greutate, şi un conţinut de crom de 0,5% sau peste, dar până la 2% inclusiv, din greutate, şi eventual un conţinut de molibden de maximum 0,5% din greutate

 

129.
7224.90.91
Produse semifabricate forjate cu secţiunea transversală circulară sau poligonală

 

130.
7607.11.90
Folii şi benzi subţiri din aluminiu, fără suport, simplu laminate, cu o grosime de 0,021 mm sau peste, dar care nu depăşeşte 0,2 mm

 

131.
8405.10.00
Generatoare de gaz cu aer sau de gaz cu apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă şi generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor

 

132.
8405.90.00
Părţi de generatoare de gaz cu aer sau cu apă, cu sau fără epuratoarele lor, generatoare de acetilenă şi generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor

 

133.
9018.90.30
Rinichi artificiali

 

134.
9021.90.90
Articole şi aparate de ortopedie, inclusiv centurile şi bandajele medico-chirurgicale şi cârjele; atele, gutiere şi alte articole şi aparate pentru fracturi; proteze; aparate pentru facilitarea auzului la surzi şi alte aparate care se poartă, se duc în mână sau se implantează în organism pentru compensarea unei deficienţe sau infirmităţi, altele decât cele de la poz. 9021.11.00 - 9021.90.10"

Ordonanţa va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IOAN GAVRA
-----------------------