LEGE nr. 10 din 7 martie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993


Published: 1994-03-07

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 10 din 7 martie 1994
pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 11 martie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

TRATAT 24/09/1993