LEGE nr. 84 din 3 decembrie 1993


Published: 1993-12-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 84 din 3 decembrie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 15 decembrie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

România adera la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi accepta Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

CONVENTIE 22/03/1985

PROTOCOL 16/09/1987

AMENDAMENT 27/06/1990