LEGE nr. 50 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993


Published: 1993-07-07

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 50 din 7 iulie 1993
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 16 iulie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A, semnat la Washington la 30 aprilie 1993.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

ACORD 30/04/1993