LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993 Legea Curţii Supreme de Justiţie


Published: 1993-07-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993 (**republicată**) (*actualizata*)
privind organizarea, conducerea, functionarea şi competenţa Curtii Supreme de Justiţie
(actualizata până la data de 29 septembrie 2004*)

EMITENT

PARLAMENTUL

---------------
*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 8 februarie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001; LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004.
*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 153/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 iulie 1998, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 56 din 9 iulie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 79/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, şi prin Legea nr. 142/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997.


Titlul I
Dispozitii generale


Articolul 1

Abrogat.
-------------
Art. 1 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 2

Abrogat.
-------------
Art. 2 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 3

Abrogat.
-------------
Art. 3 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 4

Abrogat.
-------------
Art. 4 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 5

Abrogat.
-------------
Art. 5 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 6

Abrogat.
-------------
Art. 6 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul II
Organizarea, conducerea, functionarea şi competenţa Curtii Supreme de Justiţie


Capitolul 1
Organizarea şi conducerea Curtii Supreme de Justiţie


Articolul 7

Abrogat.
------------
Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 7 septembrie 2001.
Art. 7 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 8

Abrogat.
------------
Art. 8 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 9

Abrogat.
------------
Art. 9 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 10

Abrogat.
------------
Art. 10 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 11

Abrogat.
------------
Art. 11 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Capitolul 2
Judecatorii Curtii Supreme de Justiţie


Articolul 12

Abrogat.
-------------
Art. 12 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 13

Pentru a fi numiti la Curtea Suprema de Justiţie judecatorii trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi să aibă o vechime de cel puţin 15 ani în magistratura pentru presedinte, vicepresedinte şi presedintii de sectii şi de cel puţin 12 ani pentru judecatori.
Se considera vechime în magistratura, în sensul alin. 1, şi perioada în care o persoană a indeplinit functiile de cadru didactic la Facultatea de drept, cercetator ştiinţific la Institutul de Cercetari Juridice al Academiei, judecator la Curtea Constituţională, consilier în Ministerul Justiţiei ori de avocat.


Articolul 14

Abrogat.
-------------
Art. 14 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 15

Abrogat.
-------------
Art. 15 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 16

Abrogat.
-------------
Art. 16 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Capitolul 3
Completele de judecată


Articolul 17

Abrogat.
------------
Art. 17 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 18

Abrogat.
------------
Art. 18 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 19

Abrogat.
------------
Art. 19 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 20

Abrogat.
------------
Art. 20 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Capitolul 4
Competenţa sectiilor Curtii Supreme de Justiţie şi a Completului de 9 judecatori


Articolul 21

Abrogat.
-------------
Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.
Art. 21 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 22

Abrogat.
-------------
Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.
Art. 22 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 23

Abrogat.
-------------
Art. 23 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 24

Abrogat.
-------------
Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.
Art. 24 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Capitolul 5
Competenţa Curtii Supreme de Justiţie în prima instanţa


Articolul 25

Abrogat.
-------------
Art. 25 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Capitolul 6
Competenţa Curtii Supreme de Justiţie în Sectii Unite


Articolul 26

Abrogat.
-------------
Litera a) art. 26 a fost modificata de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.
Art. 26 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul III
Dispozitii de procedura


Articolul 27

Abrogat.
-------------
Art. 27 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 28

Abrogat.
-------------
Art. 28 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 29

Abrogat.
-------------
Art. 29 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 30

Abrogat.
-------------
Art. 30 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 31

Abrogat.
-------------
Art. 31 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 32

Abrogat.
-------------
Art. 32 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 33

Abrogat.
-------------
Art. 33 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 34

Abrogat.
-------------
Art. 34 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 35

Abrogat.
-------------
Art. 35 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul IV
Magistratii asistenti


Articolul 36

Abrogat.
-------------
Art. 36 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 37

Abrogat.
------------
Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 37 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
Art. 37 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 38

Abrogat.
-------------
Art. 38 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 39

Abrogat.
-------------
Art. 39 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 40

Abrogat.
-------------
Art. 40 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 41

Abrogat.
-------------
Art. 41 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 42

Abrogat.
-------------
Art. 42 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 43

Abrogat.
-------------
Art. 43 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul V
Activitatea Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie


Articolul 44

Abrogat.
-------------
Art. 44 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 45

Abrogat.
-------------
Art. 45 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 46

Abrogat.
-------------
Art. 46 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul VI
Directia de studii, documentare, informatica, economica şi administrativa, Cancelaria Curtii Supreme de Justiţie şi Biroul de relatii externe


Articolul 47

Abrogat.
-------------
Art. 47 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 48

Abrogat.
-------------
Art. 48 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 49

Abrogat.
-------------
Art. 49 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 50

Abrogat.
-------------
Art. 50 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul VII
Vacanţa judecătorească


Articolul 51

Abrogat.
-------------
Art. 51 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 52

Abrogat.
-------------
Art. 52 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 53

Abrogat.
-------------
Art. 53 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 54

Abrogat.
-------------
Art. 54 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Titlul VIII
Dispozitii finale şi tranzitorii


Articolul 55

Abrogat.
-------------
Art. 55 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 56

Abrogat.
-------------
Art. 56 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 57

Abrogat.
-------------
Art. 57 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 58

Abrogat.
-------------
Art. 58 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 59

Abrogat.
-------------
Art. 59 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 60

Abrogat.
-------------
Art. 60 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 61

Abrogat.
-------------
Art. 61 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 62

Abrogat.
-------------
Art. 62 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 63

Abrogat.
-------------
Art. 63 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 64

Abrogat.
-------------
Art. 64 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 65

Abrogat.
-------------
Art. 65 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 66

Abrogat.
-------------
Art. 66 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 67

Abrogat.
-------------
Art. 67 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 68**)

Abrogat.
-------------
Art. 68 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


Articolul 69

Abrogat.
-------------
Art. 69 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
────────────
*) Regulamentul de organizare şi functionare a Curtii Supreme de Justiţie a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1999.
**) Articolele la care face referire art. 68 sunt cele prevăzute în textul legii nemodificate.
***) Art. 11 a fost abrogat prin Legea nr. 142/1997.
****) Art. 26 a fost abrogat prin Legea nr. 153/1998.
────────────

Related Laws