LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elveţia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930


Published: 1931-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931
privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elvetia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 aprilie 1931

CAROL al II-lea
Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,
La toţi de faţa şi viitor, sănătate:
Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:


Articolul UNIC

Guvernul este autorizat a ratifica şi a face să se execute Acordul comercial provizoriu împreună cu protocolul final încheiat între România şi Elvetia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930, astfel cum a fost pus în aplicare prin jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1.455/930, dat pe temeiul legii promulgate prin inaltul decret regal Nr. 2.387/930 şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 142 din 30 Iunie 1930.
Copie şi traducere de pe zisul Acord comercial provizoriu se alătură la legea de faţa.
Această lege, dimpreuna cu Acordul comercial provizoriu şi Protocolul final, la dânsa anexate, s-a votat de Senat în şedinţa dela 23 Decemvrie anul 1930 şi s-a adoptat cu unanimitate de sasezeci şi opt voturi.
Preşedinte,
PROFESOR TRAIAN BRATU
(L. S. S.)
Secretar,
Pompiliu Ionescu
Această lege, dimpreuna cu Acordul comercial provizoriu şi Protocolul final, la dânsa anexate, s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 16 Martie anul 1931 şi s-a adoptat cu unanimitate de una suta voturi.
Vice-preşedinte,
G. CRISAN
(L. S. A. D.)
Secretar,
Pr. Ştefan Cercel
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
(L. S. St.)
CAROL
Preşedintele
Consiliului de Miniştri şi
ministrul afacerilor străine,
G. G. Mironescu
Ministrul justiţiei,
Dr. Voicu Nitescu

ACORD 25/08/1930

Related Laws