LEGE nr. 37 din 4 martie 1930 pentru ratificarea Tratatului de muncă încheiat între Franţa şi România


Published: 1930-03-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 37 din 4 martie 1930
pentru ratificarea Tratatului de muncă încheiat între Franţa şi România

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 4 martie 1930


Articolul UNIC

Tratatul de muncă încheiat la Bucureşti, în 28 Ianuarie 1930, între Franţa şi România, este ratificat. Copia şi traducerea autentică de pe zisul tratat şi protocol se alătură la legea de faţa.
Desbateri: Camera Nr. 29-1929/30; Senat Nr. 15-1929/30.
Votat de Adunarea Deputaţilor la 19 Fevruarie şi de Senat la 22 Fevruarie 1930.

TRATAT 28/01/1930

PROTOCOL 28/01/1930