LEGE nr. 115 din 7 decembrie 1992


Published: 1992-12-07

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 115 din 7 decembrie 1992
privind prelungirea termenului de încheiere a acţiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 8 decembrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Termenul de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, se prelungeşte pînă la 31 decembrie 1992 inclusiv.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74. alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE
------------------