LEGE nr. 106 din 3 octombrie 1992


Published: 1992-10-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 106 din 3 octombrie 1992
pentru aderarea României la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 octombrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

România adera la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963, şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la 21 septembrie 1988.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

CONVENTIE 21/05/1963

PROTOCOL 21/09/1988