LEGE nr. 109 din 3 octombrie 1992 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992


Published: 1992-10-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 109 din 3 octombrie 1992
pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 8 octombrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992 se modifica după cum urmează:
Alineatul (1) al articolului 43 se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Persoanele juridice publice, altele decît cele prevăzute de art. 41, şi regiile autonome din domeniul telecomunicatiilor, precum şi cele private care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, funcţionează autorizat îşi vor putea continua activitatea pînă la data de 31 decembrie 1992."
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
--------------