LEGE nr. 96 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva


Published: 1992-09-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 96 din 16 septembrie 1992
pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24 septembrie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Convenţia nr. 144 privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

CONVENTIE 144 02/06/1976