LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală


Published: 1992-07-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 88 din 22 iulie 1992
pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 30 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Codul penal se completează după cum urmează:
După articolul 302^1 se introduce articolul 302^2, cu următorul cuprins:
"Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri
Art. 302^2 - Efectuarea oricăror operaţiuni de import de deşeuri ori reziduuri de orice natura sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, precum şi introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tarii, fără respectarea dispoziţiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmăririle arătate în art. 182 ori au cauzat o paguba materială importanţa, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Tentativa se pedepseşte."


Articolul 2

Codul de procedură penală se modifica după cum urmează:
Articolul 209 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
"Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 174-177, 179, 189-191, 212, art. 225 alin. 3, art. 226, 236, 254, 255, 257, 265, 266, 267^1, 268, 273-276, 282-285, 299-302, 302^2 alin. 2 şi 317 Cod penal, în cazul infracţiunilor arătate în art. 26 pct. 2 lit. b), art. 27 pct. 1 lit. b) şi d), art. 28 pct. 1 lit. c) şi art. 29 pct. 1 lit. b) din acest cod, precum şi în cazul infracţiunilor împotriva protecţiei muncii."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IONEL ROMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
-------------------

Related Laws