LEGE nr. 67 din 8 iulie 1992 privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditării construcţiilor de locuinţe


Published: 1992-07-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 67 din 8 iulie 1992
privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditarii construcţiilor de locuinţe

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 17 iulie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Guvernul va constitui un depozit în suma de 5 miliarde lei, pe termen de 15 ani, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în vederea creditarii populaţiei pentru construcţiile de locuinţe pentru care au fost încheiate contracte de vînzare-cumpărare preliminare şi a fost depus avansul reprezentind 10-30% din valoarea locuinţei, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, pînă la 30 septembrie 1991.
De prevederile alin. 1 beneficiază persoanele fizice care, împreună cu soţul şi copiii minori, nu au în proprietate o alta locuinta.


Articolul 2

Depozitul se constituie din sumele încasate în contul special deschis la nivelul economiei din cota de 50% din vînzările de locuinţe din fondul locativ de stat pînă la 1 septembrie 1991, rămase neutilizate la finele anului 1991, cu o dobinda de 2%.


Articolul 3

Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în limita depozitului alocat şi a condiţiilor prevăzute la art. 1, precum şi în funcţie de preţurile de deviz actualizate şi numărul de apartamente, vor stabili plafoane de credite cu dobinda redusă.


Articolul 4

Casa de Economii şi Consemnaţiuni va încheia, în limita plafoanelor stabilite, contracte de împrumut cu beneficiarii, pe un termen de cel mult 15 ani, cu o dobinda anuală de 4%.
Eventualele sume necesare beneficiarilor de apartamente pînă la preţul de vînzare al apartamentelor vor fi acoperite de aceştia din fondurile proprii sau împrumuturi bancare cu dobinda curenta.


Articolul 5

Casa de Economii şi Consemnaţiuni va urmări rambursarea la termen a ratelor şi va restitui sumele încasate pentru reîntregirea fondului alocat iniţial.


Articolul 6

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili măsuri de aplicare a prevederilor acesteia.


Articolul 7

Pentru persoanele care au repartiţie, respectiv au optat pentru locuinta, dar nu au obţinut credite pînă la 30 septembrie 1991, urmează ca Guvernul sa identifice sursele financiare de acoperire şi sa propună Parlamentului modul de soluţionare.


Articolul 8

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Decretului-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
--------------