LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară


Published: 1992-04-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 37 din 20 aprilie 1992
privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnica militară

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 23 aprilie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

(1) Pentru anul 1992, pe durata întreruperii activităţii din cauza lipsei de comenzi în uzinele, fabricile şi secţiile ce produc tehnica militară, personalului civil încadrat i se plăteşte o indemnizaţie egala cu 60 % din ultimul salariu de baza net lunar avut, indexat, fără să se ia măsura desfacerii contractului de muncă.
  

(2) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se face din fondul de şomaj constituit în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.
  

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
-------------------