LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc


Published: 1991-12-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 78 din 19 decembrie 1991
pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 23 decembrie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC.

Se ratifica Protocolul privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Budapesta la 28 iunie 1991.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 1991.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

PROTOCOL 28/06/1991