LEGE nr. 74 din 14 decembrie 1991 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991


Published: 1991-12-14

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 74 din 14 decembrie 1991
privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 16 decembrie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se autoriza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa contracteze un împrumut de stat în limita sumei de 65,5 miliarde lei, prin intermediul Băncii Naţionale a României, în vederea finanţării deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991.
Împrumutul de stat se contractează pînă la 31 decembrie 1991, în funcţie de necesităţile de finanţare a deficitului bugetului administraţiei centrale de stat, în care scop Banca Naţionala a României va încheia, în numele statului şi în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor, contracte de împrumut cu instituţiile financiare - Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Societatea Asigurarea românească "ASIROM", Societatea comercială "ASTRA", băncile comerciale, precum şi cu agenţii economici care deţin disponibilitati băneşti.


Articolul 2

Limita maxima a dobinzii aferente împrumutului de stat este cu o unitate procentuală sub nivelul dobinzii acordate pentru depunerile de termen de peste un an ale populaţiei la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în cadrul căreia Banca Naţionala a României va negocia cu unităţile deţinătoare de disponibilitati băneşti, în funcţie de ofertele primite.
În situaţia modificării dobinzilor pentru depunerile pe termen de peste un an ale populaţiei la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Banca Naţionala a României va renegocia, în mod corespunzător, cu împrumutătorii nivelul dobinzii.
Dobinda aferentă împrumutului de stat se calculează şi se plăteşte trimestrial din bugetul administraţiei centrale de stat. Dobinzile pentru anul 1991 se calculează pînă la 31 decembrie 1991 şi se plătesc pînă la 15 ianuarie 1992.


Articolul 3

Împrumutul de stat contractat în anul 1991 se amortizeaza în termen de 5 ani, începînd cu anul 1992, în rate anuale egale, scadente la 30 decembrie al fiecărui an.


Articolul 4

Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor emite instrucţiuni metodologice privind evidenta şi raportarea împrumutului de stat, precum şi cuprinderea acestuia în contul general al datoriei publice.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1991.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
---------------------