LEGE nr. 56 din 1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite


Published: 1991-08-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 56 din 1 august 1991
pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 14 august 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC.

Se prelungeşte autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite, aprobată prin Legea nr. 36/1990, pînă la 30 noiembrie 1991.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 iulie 1991.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE MOIŞ
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 31 iulie 1991.
p. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
IONEL ROMAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
------------------------