LEGE nr. 41 din 1 iunie 1991 pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale


Published: 1991-06-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 41 din 1 iunie 1991
pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 4 iunie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Alineatul 1 al articolului 24 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Sentinta va fi depusa în termen dE 15 zile de la data cînd a rămas definitivă, împreună cu contractul, la registrul comerţului sediului social, pentru a fi înscrise, şi la administraţia financiară. Sentinta va fi publicată în Monitorul Oficial. Contractul de societate şi statutul se publică, la cererea părţilor, integral sau în extras. "
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
-------------------------