LEGE nr. 16 din 13 februarie 1991 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991


Published: 1991-02-13

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 16 din 13 februarie 1991
pentru aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 18 februarie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Volumul de masa lemnoasă pe picior ce se va recolta în anul 1991 este de maximum 19 milioane m.c., din care 3 milioane m.c. vor fi pentru acoperirea nevoilor locale de lemn e foc şi lemn de lucru.
Volumul anual de recoltare va scădea treptat, astfel încît în perioada 1991-1995 sa nu depăşească posibilitatea normală de regenerare a pădurii.


Articolul 2

Masa lemnoasă provenită din doborîturi de vînt, de zapada şi din uscături va fi valorificată, cu prioritate, reţinîndu-se pe picior un volum echivalent din cel prevăzut la tăiere, în cadrul aceleiaşi unităţi silvice sau pe total ţara.


Articolul 3

Se abroga, la data apariţiei prezentei legi, prevederile Decretului nr. 73 din 8 martie 1983 privind modificarea preţurilor la masa lemnoasă pe picior, precum şi la unele produse rezultate din exploatarea şi industrializarea lemnului.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 februarie 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 11 februarie 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
promulgăm Legea pentru aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1991 şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
-------------------------