LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii


Published: 1990-07-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990
privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii

EMITENT

PARLAMENT

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 august 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Pînă la adoptarea unei noi reglementări legale privind regimul fondului funciar se interzice înstrăinarea, prin acte între vii, a terenurilor de orice fel, situate înăuntrul sau în afară localităţilor.
De la prevederile alin. 1 se exceptează terenurile aferente construcţiilor care se înstrăinează - inclusiv curtea -, în suprafaţa de cel mult 1.000 metri patrati.


Articolul 2

Procurorul, primăria, precum şi orice parte interesată, vor putea sa ceara în justiţie constatarea nulităţii actelor juridice de înstrăinare, între vii, a terenurilor prevăzute la art. 1 alin. 1 încheiate - indiferent de forma - după intrarea în vigoare a Decretului-lege nr. 1/1989 şi a Decretului-lege nr. 9/1989, dacă prin aceste acte a fost incalcata ordinea publică sau dacă ele au avut o cauza ilicită sau imorala.


Articolul 3

Înstrăinările de terenuri de orice fel, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. 2, făcute prin acte între vii, după intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt nule de drept.


Articolul 4

Guvernul va elabora şi prezenta spre adoptare, pînă la data de 15 noiembrie 1990, proiectul noii reglementări privind fondul funciar.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
promulgăm Legea privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii şi dispunem publicarea în Monitorul Oficial.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
-------------------