LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Sălaj


Published: 1988-12-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 19 din 2 decembrie 1988
pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Salaj

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 8 decembrie 1988

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 279/1988 privind atribuirea denumirii de "Treznea-Agrij" comunei Agrij din judeţul Salaj.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 2 decembrie 1988.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale
NICOLAE GIOSAN
------------