LEGE nr. 24 din 16 decembrie 1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială


Published: 1983-12-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 24 din 16 decembrie 1983
privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 102 din 24 decembrie 1983

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 16 decembrie 1983.
PREŞEDINTELE
MARII ADUNĂRI NAŢIONALE
Nicolae Giosan
-----------