LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor


Published: 1978-12-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978
pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 28 decembrie 1978

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 22 decembrie 1978.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN
--------