LEGE nr. 43 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat


Published: 1977-11-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 43 din 25 noiembrie 1977
pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 130 din 3 decembrie 1977

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 25 noiembrie 1977.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN
-----------