LEGE nr. 17 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de muncă


Published: 1976-07-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 17 din 2 iulie 1976
pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de muncă

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 9 iulie 1976

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 2 iulie 1976.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionala
Nicolae Giosan
--------