LEGE nr. 2 din 18 martie 1975 pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România


Published: 1975-03-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 2 din 18 martie 1975
pentru modificarea Articolului 53 din Constituţia Republicii Socialiste România

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 21 martie 1975

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul 53 din Constituţia Republicii Socialiste România se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Articol 53. - În exercitarea controlului constituţionalităţii legilor, precum şi pentru pregătirea lucrărilor privind adoptarea legilor, Marea Adunare Naţionala alege pe durata legislaturii o comisie constituţională şi juridică.
În Comisia constituţională şi juridică pot fi aleşi - fără a depăşi o treime din numărul total al membrilor comisiei - specialiştii care nu sînt deputaţi.
Comisia constituţională şi juridică prezintă Marii Adunări Naţionale rapoarte sau avize cu privire la constituţionalitatea legilor. De asemenea examinează constituţionalitatea legilor. De asemenea, examinează constituţionalitatea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege şi a hotărârilor Consiliului de Miniştri, potrivit Regulamentului de funcţionare a Marii Adunări Naţionale.
Dispoziţiile art. 52 se aplică, în mod corespunzător, şi Comisiei constituţionale şi juridice."
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN
----------

Related Laws