LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România


Published: 1971-12-17

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971
privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 157 din 17 decembrie 1971

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri, precum şi alţi membri ai Consiliului de Miniştri prevăzuţi de lege alcătuiesc Biroul Permanent al Consiliului de Miniştri".
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 decembrie 1971, intrunind din cele 428 voturi exprimate, 425 voturi pentru şi 3 voturi împotriva.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
În conformitate cu dispoziţiile articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.
Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
--------

Related Laws