Kapasiyahan ng Kalupunan ng mga Komisyoner Blg. 14-26 serye ng 2014


Published: 2014-06-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Tags: departmental issuances, Komisyon sa Wikang Filipino Republika ng Pilipinas

Tanggapan ng Pangulo

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

KAPASIYAHAN NG KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 14-26
SERYE NG 2014

PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILINAW SA TINDIG NG KOMISYON

SA WIKANG FILIPINO (KWF) HINGGIL SA COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

(CHED) MEMORANDUM BLG. 20, s. 2013

SAPAGKAT, alisunod sa Artikulo XIV, Seksiyon 6-7 ng 1987 Konstitusyon, “dapat magsagawa ng hakbang ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon”;

SAPAGKAT, tungkulin ng KWF ang “pagtitiyak sa higit pang pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas”;

SAPAGKAT, ang CHED Memorandum Order Blg. 20, s. 2013 ay nagtatanggal sa mga sabjek na Filipino sa General Education Curriculum, at sa halip ay pinapalitan ito ng Revised Core Courses na maaaring ituro sa Ingles o sa Filipino;

SAPAGKAT, ang nasabing Memorandum Order ay magbubunga ng pagkawala ng trabaho ng maraming guro;

SAPAGKAT, ang pagpapaubaya sa mga institusyon sa mataas na edukasyon (HEIs) sa pagpili ng wikang gagamitin sa Core Courses ay maglalagay sa Wikang Filipino sa tagibang na posisyon dahil sa patuloy na pamamayani ng Ingles sa edukasyon at sa mga dominyo ng kapangyarihan;

SAPAGKAT, sa sitwasyong ito, nanganganib na mawala nang tuluyan ang Filipino, hindi lang bilang sabjek, kundi bilang wikang panturo sa antas tersiyari;

SAPAGKAT, bilang pagtupad sa tungkulin nito sa ilalim ng batas, ang KWF, matapos magsagawa ng Pambansang Konsultasyon sa Antas Tersiyari ay lumiham sa CHED noong 16 Enero 2014 hinggil sa pagbibigay ng priyoridad sa paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa GEC sa antas tersiyari, at pagtitiyak na hindi mababawasan ang sahod o bababa ang ranggo ng mga guro sa Filipino na apektado sa pagpapatupad ng K-12;

SAPAGKAT, ang iba’t ibang samahan ng mga guro sa Filipino, ay nagpahayag na ng kanilang pagtutol sa nasabing Memorandum Order sa paniwalang ito ay hindi umaayon sa mga tadhana ng Konstitusyon hinggil sa pagtataguyod at paggamit ng Filipino bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon;

DAHIL DITO, IPINAPASIYA, gaya ng ginagawang pagpapasiya ngayon, na iginigiit ang pagtuturo ng siyam (9) na yunit sa Wikang Filipino, na hindi pag-uulit lamang ng mga sabjek sa Filipino sa antas sekundarya, kundi naglalayong magamit at maituro ang wika mula sa iba’t ibang disiplina—na pagkilala sa Filipino bilang pintungan ng karunungan at hindi lamang daluyan ng pagkatuto, at upang matiyak ang pagpapatuloy ng intelektuwalisasyon ng Filipino;

IPINAPASIYA pa, na tiyaking ang kalahati o apat (4) sa panukalang Core Courses, bukod sa kursong Rizal, na nakasaad sa Memorandum Order Blg. 20, s. 2013 ay ituro gamit ang Wikang Filipino;

IPINAPASIYA rin, na magsagawa ng mga retooling ng mga guro upang matiyak ang kanilang kahandaan sa pagtuturo ng Core Courses at Edukasyong Elektib;

IPINAPASIYA sa wakas, na himukin ang mga guro sa Filipino, at ang lahat ng mga naniniwala sa mahalagang papel ng Wikang Pambansa sa patuloy na pagbubuo at pagpapaunlad ng bayan na tatagan ang tindig at patuloy na isulong ang Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon sa lahat ng antas.

Hayaang ang sipi ng kapasiyahang ito ay maipaabot sa CHED, sa mga institusyong pang-edukasyon, at sa mga samahang pangwika sa bansa.

PINAGTIBAY ng Kalupunan ng mga Komisyoner ngayong 20 Hunyo 2014.

(Sgd.) KOM. VIRGILIO S. ALMARIO, NA

Tagapangulo

(Sgd.) KOM. PURIFICACION DELIMA

Kagawad
(Sgd.) KOM. LORNA E. FLORES

Kagawad

(Sgd.) KOM. JIMMY B. FONG

Kagawad
(Sgd.) KOM. ABDON M. BALDE JR.

Kagawad

(Sgd.) KOM. JERRY B. GRACIO

Kagawad
(Sgd.) KOM. LUCENA P. SAMSON

Kagawad

(Sgd.) KOM. MA. CRISANTA N. FLORES

Kagawad
(Sgd.) KOM. JOHN E. BARRIOS

Kagawad

(Sgd.) KOM. NORIAM H. LADJAGAIS

Kagawad
(Sgd.) KOM. ORLANDO B. MAGNO

Kagawad

Resources
[PDF] Kapasiyahan ng Kalupunan ng mga Komisyoner Blg. 14-26 serye ng 2014

Stay up to date with your government.

Subscribe NowStay up to date with your government.

Subscribe to Daylight, a weekly newsletter that features good news about the Philippines and Filipinos.After signing up, you will receive a confirmation email that you will need to click through to confirm your subscription.Name

Email

Subscribe

×Share on social mediaTweet
More from the Briefing Room