cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere


Published: 2015-12-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. de înregistrare 1078
din 27 noiembrie 2015
Ministru _____________
Vladimir CEBOTARIÎn temeiul art. 8 lit. g), art. 15 și art.16 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.445),


ORDON:


1. Se aprobă:
Regulamentul privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere, conform anexei nr. 1;
Modelul avizului pentru înregistrarea organizației de mediere, conform anexei nr. 2.
Modelul certificatului de înregistrare a organizației de mediere, conform anexei nr.3.
2. Pînă la crearea condițiilor necesare pentru ținerea registrului de stat al persoanelor autorizate, datele cu privire la birourile și organizațiile de mediere vor fi incluse în Registrul de stat al mediatorilor, ținut în formă manuală.
3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.