pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 203 din 20 noiembrie 2015 privind completarea articolului 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”.