cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizareaşi funcţionarea Consiliului de mediere și Regulamentului privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr.  1083 din 2 decembrie 2015
Ministru________Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.8 lit. b) și art.9 alin. (3) din Legea nr.137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.445), precum și pct. 5, sbp. 7), lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr. 212-215, art. 799),


ORDON:


1. Se aprobă:
a) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere conform anexei nr. 1;
b) Regulamentul privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere conform anexei nr. 2.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor ce se referă la remunerarea și numirea membrilor Consiliului, care vor intra în vigoare la data expirării mandatului Consiliului de mediere în exercițiu.
3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.