cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere”


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
stabilirea modului de utilizare a serviciului
electronic „e-Cerere”Publicat : 11.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 332-339
    art Nr : 2520
    Data intrarii in vigoare : 04.12.2015

În scopul eficientizării administrării fiscale şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),


ORDON:


1. Se aprobă Instrucţiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere”, conform anexei la prezentul ordin.
2. Se stabilește că, pentru depunerea cererilor de înregistrare/anulare în calitate de plătitori de T.V.A., gestionarea on-line a subdiviziunilor etc., contribuabilii vor utiliza ca metodă alternativă serviciul electronic „e-Cerere”.
3. Î.S. „Fiscservinform” va asigura, la solicitarea contribuabililor, conectarea la serviciul electronic „e-Cerere” în modul stabilit de Instrucțiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere” și alte acte normative ale IFPS.
4. Direcţia metodologie, evidență și statistică fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.
6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor IFS teritoriale, şefului adjunct al IFPS dl Andrian Timotin şi administratorului Î.S. „Fiscservinform”.