de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele specializate


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Ca rezultat al monitorizării executării Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 58/8 din 29.10.2015 „Cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor specializate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.302-305, art.2213), s-a constatat nerespectarea cerinţelor pct.1 din hotărîre prin neprezentarea de către Asociația de Economii și Împrumut „POIANA-CREDIT” (satul Poiana, raionul Șoldănești, IDNO 1004606002146) și Asociația de Economii și Împrumut „MĂGDĂCEȘTI” (satul Măgdăcești, raionul Criuleni, IDNO 1011600004296) a rapoartelor specializate pentru trimestrul II și trimestrul III ale anului de gestiune 2015.
În temeiul art. 1, art. 3, art. 8 lit. b), lit. c) şi lit. f), art. 9 alin. (1) lit. d), lit. e) şi lit. r), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 9 alin. (2) lit. b) şi lit. e), art. 32 alin. (1), art. 44 alin. (2), art. 46 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5), art. 49 alin. (1) lit. a), lit. c) şi lit. e) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), art. 8 alin. (1) lit. c) pct. 36) şi art. 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 “Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se prescrie repetat administratorilor Asociației de Economii și Împrumut „POIANA-CREDIT” și Asociației de Economii și Împrumut „MĂGDĂCEȘTI” prezentarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a rapoartelor menționate în termen de 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
2. Se avertizează administratorii Asociației de Economii și Împrumut „POIANA-CREDIT” și Asociației de Economii și Împrumut „MĂGDĂCEȘTI” cu retragerea licențelor pentru desfășurarea activității, în cazul nerespectării prevederilor pct. 1 din prezenta hotărîre.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art. 22 alin (3) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                              Iurie FILIP

Related Laws