cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului sătesc Scoreni, raionul Strășeni, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Jalba Constantin ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni îi revine candidatului supleant Vasilica Angela de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 3 iulie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Jalba Constantin ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul sătesc Scoreni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni, candidatului supleant Vasilica Angela de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Vasilica Angela asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                     Ştefan URÎTU

Secretar                                                                       Andrei Volentir