pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale”


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale”, în mărime de 57 000 000,00 de drepturi speciale de tragere, semnat la Chişinău la 28 aprilie 2016.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
Art. 3. – Ministerul Justiţiei va întocmi şi va remite, prin canale diplomatice, Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare opinia legală privind acordul menţionat.
Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare despre ratificarea acordului menţionat.