cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundereprivind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere
privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizualPublicat : 11.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 332-339
    art Nr : 2513

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat, în cadrul şedinţei publice din 29 septembrie 2015, prin Decizia nr. 35/175, modelul Declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii, potrivit noilor modificări la Codul audiovizualului din 5 martie 2015, care au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015.
Astfel, radiodifuzorii privaţi au fost obligaţi să facă publice următoarele informaţii: denumirea, adresa şi datele de contact ale administraţiei, lista cu numele proprietarului /proprietarilor beneficiari şi datele privind cota lor de participare la capitalul social, lista membrilor consiliului şi/sau numele administratorului, numele realizatorilor/producătorilor de programe sau de emisiuni, semnalele postului de radio/ simbolul postului de televiziune.
În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a modificărilor la Codul audiovizualului (01.11.2015), adică pînă la data de 10 noiembrie 2015, radiodifuzorii privaţi care deţin licenţă de emisie au fost obligaţi să facă publice informaţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Codul audiovizualului şi, în acelaşi termen, de la 1 pînă la 10 noiembrie 2015 inclusiv, să le furnizeze Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care, în termen de 15 zile calendaristice, le va publica  pe pagina sa web.
Pînă la 10 noiembrie 2015 inclusiv, din 120 de radiodifuzori 88 au prezentat la CCA declarațiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (39 de posturi radio şi 49 de posturi TV).
Cu depășirea termenului prevăzut de legislația în vigoare, 20 de radiodifuzori au prezentat la CCA declarațiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (11 posturi de radio şi 9 posturi TV).
În acelaşi timp, nu au prezentat declarațiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii 3 posturi radio şi 9 posturi TV:
Posturi de radio: AQUARELLE-FM – Casa Editorială „Independent Media” S.R.L., KISS FM – ÎCS „A.G. BROADCASTING” SRL, Vocea Basarabiei – Firma „Canal X” S.R.L.
Posturi de televiziune: AICI  TV – Asociaţia Radiodifuzorilor „REŢEAUA AICI”, Aiîn -Aciîc –  „Aiîn - Aciîc” S.R.L., Canal X – Firma „Canal X” S.R.L., Fishing & Hunting Premium Channel – ÎCS „Vînzări Inteligente” S.R.L., Gold TV – „AER-COMUNICAŢIE GRUP” S.R.L., Ren Moldova – „TELEPROIECT” S.R.L., Stil TV – „SHOW-STIL”  S.R.L., TV CĂLĂRAŞI – „Valigon-Impex” S.R.L., şi Vocea Basarabiei TV – Firma „Canal X” S.R.L.
În urma analizei declaraţiilor înregistrate la Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a constatat că 65 au fost întocmite cu anumite omiteri sau neclarităţi, precum neindicarea: denumirii postului de radio/studioului de televiziune, a semnalelor postului de radio/simbolul postului de televiziune, a paginii web, a numelui proprietarului/proprietarilor beneficiari, a datelor privind cota de participare a beneficiarilor la capitalul social, a numelui realizatorilor/producătorilor de programe sau de emisiuni şi absenţa copiilor de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar.
În cadrul şedinței publice, membrii CCA au atenționat radiodifuzorii, care au prezentat declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii cu anumite neajunsuri, ca în termen de 7 zile calendaristice să remedieze neclarităţile şi să prezinte la Consiliul Coordonator al Audiovizualului informaţia completă.
Totodată, membrul CCA, Olga GUŢUŢUI, a constatat, ca urmare a examinării declarațiilor, că același beneficiar final deține 7 licențe de emisie, fapt ce contravine prevederilor art. 66 alin. (3) din Codul audiovizualului, și a propus remiterea dosarelor respective Consiliului Concurenţei.
Luînd în considerare cele expuse mai sus, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor art. 37-40 și 66 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA şi a Deciziei CCA nr. 35/175 din 29 septembrie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A avertiza public întreprinderile: Casa Editorială „Independent Media” S.R.L., fondatoarea postului de radio AQUARELLE-FM; ÎCS „A.G. BROADCASTING” S.R.L., fondatoarea postului de radio KISS FM; Firma „Canal X” S.R.L., fondatoarea postului de radio Vocea Basarabiei și a posturilor de televiziune Canal X și Vocea Basarabiei TV; Asociaţia Radiodifuzorilor „REŢEAUA AICI”, fondatoarea postului de televiziune AICI  TV; „Aiîn - Aciîc” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune Aiîn-Aciîc; ÎCS „Vînzări Inteligente” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune Fishing & Hunting Premium Channel; „AER-COMUNICAŢIE GRUP” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune Gold TV; „TELEPROIECT” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune Ren Moldova; „SHOW-STIL” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune Stil TV; „Valigon-Impex” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune TV CĂLĂRAŞI, pentru derogări de la art. 66 alin. (6) din Codul audiovizualului (neprezentarea declarației), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. l), alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, C. MÎŢU, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, D. VICOL).
2. Întreprinderile menţionate la pct.1, în termen de 72 de ore de la aducerea la cunoștință a prezentei decizii, vor prezenta la Consiliul Coordonator al Audiovizualului declarațiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, C. MÎŢU, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, D. VICOL).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) din Codul audiovizualului şi ale Deciziei CCA nr. 96 din 17.10.2008, la data aducerii la cunoştinţă (primirea prin scrisoare recomandată a deciziei), întreprinderile menţionate în pct.1 vor executa prezenta decizie, vor înlătura derogările atestate şi vor comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
4.  Radiodifuzorii: posturile de radio – Albena, ART FM, Autoradio/Avtoradio, Bas FM, Bugeac FM, COOL Radio, Cultura Divină, Datina FM, Dialog FM, Discovery FM, ECO FM, Euronova FM, FLOR – FM, Impuls FM, Maestro FM, MICUL SAMARITEAN, Muz FM, Pro 100 radio, PUBLIKA FM, Radio 21, Radio 7/ Радио 7, Radio Chişcăreni, Radio Chişinău, Radio Dor 93,0 FM, Radio Naţional FM, RADIO PLAI, Radio Prim, Radio Pro-Mingir, Radio Soroca, RETRO FM, T.E.M.P, Triumf FM, Univers FM; posturile de televiziune – 5TV, A.Film, Acasă în Moldova, Agro TV Moldova, ALT TV, ART-TV, ATV COGUK, Bizim Aidinic, Bravo, Canal 2, Canal 3, Canal Regional, CTC Mega, Eni Ai, FLOR – TV, Gurinel TV, Info Channel, ITV, MBC TV, MOLDOVA-SPORT, Nis TV, OTV, POPAS TV, Prime, PRO TV CHIŞINĂU, Publika TV, RTR Moldova, Studio-L, Triumf TV, TV BIZIM DALGAMIZ, TV RAIN, TV-Prim, în termen de 7 zile calendaristice de la aducerea la cunoștință a prezentei decizii, vor remedia neclarităţile şi neajunsurile constatate în declarațiile pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii  şi vor prezenta la Consiliul Coordonator al Audiovizualului informaţia completă (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, C. MÎŢU, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, D. VICOL).
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                             Dinu CIOCAN