pentru abrogarea hotărîrilor Parlamentului privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţieal Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
pentru abrogarea hotărîrilor Parlamentului privind
desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în EnergeticăPublicat : 11.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 332-339
    art Nr : 645
    Data intrarii in vigoare : 03.12.2015

Declarată neconstituțională prin HCC30 din 08.12.15, MO69-77/25.03.16 art.14; în vigoare 08.12.15
Se suspendă acțiunea HP prin DCC11 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.38; în vigoare 04.12.15


Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 182 din 12 iulie 2013 privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 152–158, art. 497).
Art. 2. – Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 340 din 24 decembrie 2013 privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315–319, art. 866).
Art. 3. –  Comisia economie, buget şi finanţe, în termen de o lună, va organiza concurs public şi va veni cu propuneri privind numirea în funcţie a directorilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.