R E C T I F I C A R E


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    La art. III din Legea nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 93, art. 134, în loc de „l)” se va citi, în ambele cazuri, „l1)”.
La art. I pct. 1 din Legea nr. 167 din 31 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 254–257, art. 485, în loc de „x)”, „y)”, „z)”, „z1)” și „z2)” se va citi, în ambele cazuri, respectiv, „z)”, „z1)”, „z2)”, „z3)” și „z4)”.