D I S P O Z I Ţ I E


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera a) din Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, se eliberează domnul Ion GUMENE din funcţia de consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul reformei administrației publice.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                         Gheorghe BREGA