cu privire la anunţarea concursului pentru suplinireafuncţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea
funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreştiPublicat : 18.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 340-346
    art Nr : 2635

Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti, audiind informaţia domnului Teo Cârnaţ, Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 81 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,


H O T Ă R Ă Ş T E:


1. Se anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la judecătoriile Centru, mun. Chişinău (3 posturi), Călăraşi (1 post), Bălţi (3 posturi), Briceni (1 post), Cahul (1 post), Comrat (3 posturi), Cantemir (1 post), Ialoveni (2 posturi), Rîşcani (2 posturi), Rezina (1 post), Rîbniţa (1 post), Sîngerei (1 post), Şoldăneşti (3 posturi), Ştefan-Vodă (1 post), Taraclia (1 post), Vulcăneşti (2 posturi).
2. Candidaţii pot depune cererile pentru participare la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile din data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 418/17 din 2 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247-252 din 04.09.2015.
4. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu 5, tel.: 99-08-08, 99-08-03).
5. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII                            Victor MICU