cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîșcani


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului comunal Recea, raionul Rîșcani, a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Bumbac Vasile ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și a transmis documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Recea îi revine candidatului supleant Bîlici Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîșcani din 29 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîșcani, candidatului supleant Bîlici Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Bîlici Vasile asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  
PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                         Iurie CIOCAN

Secretar                                                                            Andrei Volentir