cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ruseni, raionul Edineț


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Mariș Dmitri ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” şi Prodan Vasile ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ruseni, raionul Edineț, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Ruseni le revin candidaților supleanți Botnaru Grigore de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Rusanovschi Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din 9 iulie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Mariș Dmitri ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” şi Prodan Vasile ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ruseni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ruseni, raionul Edineț, candidaților supleanți Botnaru Grigore de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Rusanovschi Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Botnaru Grigore și Rusanov-schi Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                          Iurie CIOCAN

Secretar                                                                            Andrei Volentir