cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Secretarul Consiliului raional Călărași a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Cosoi Petru ales pe lista Partidului Liberal și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași îi revine candidatului supleant Josanu Tudor de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cosoi Petru ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Călărași.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Călărași candidatului supleant Josanu Tudor de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Josanu Tudor asupra obligaţiei de a respecta termenul de  30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                            Iurie CIOCAN

Secretar                                                              Andrei Volentir