cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Lingura, raionul Cantemir, și satul Coșernița, raionul Criuleni, din data de 15 noiembrie 2015


Published: 2015-12-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi
în comuna Lingura, raionul Cantemir, și satul Coșernița,
raionul Criuleni, din data de 15 noiembrie 2015Publicat : 25.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 347-360
    art Nr : 2651
    Data intrarii in vigoare : 10.11.2015

În vederea realizării Programului de acţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi în comuna Lingura, raionul Cantemir, și satul Coșernița, raionul Criuleni, din data de 15 noiembrie 2015 şi în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f), j), art. 53 alin. (1) și (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se aprobă, conform anexei, modelul ştampilei speciale „Alegeri locale 15.11.2015”.
2. Funcţionarii electorali din cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare care vor înmîna buletinul de vot vor aplica ştampila specială corespunzătoare în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în alt act de identitate în baza căruia alegătorul votează. Locul aplicării ştampilei se stabileşte după cum urmează:
- la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate (seria A);
- la rubrica „Menţiuni” a fişei de însoţire a buletinului de identitate (seriile B, C);
- la rubrica „Menţiuni” de la pagina 4 a buletinului de identitate provizoriu.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Related Laws