cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia


Published: 2015-12-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Consiliul comunal Pervomaiscoe, prin decizia nr. 6/11 din 30 septembrie 2015, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Dzeadic Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe îi revine candidatului supleant Boreț Ina de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința secretarului Consiliului comunal Pervomaiscoe prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Albu Aliona de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia, candidatului supleant Boreț Ina de pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Boreț Ina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                  Iurie CIOCAN

Secretar                                                                    Andrei Volentir

Related Laws