pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.235 din 6 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.110-114, art.262), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

programul

anexa nr.1

anexa nr.2

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                          Gheorghe BREGA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii drumurilor                                     Iurie Chirinciuc
Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu