cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”INMACOMPROIECT”


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Examinînd cererea şi materialele prezentate, în temeiul prevederilor art.93 şi art.96 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.69 şi art.85 din Codul civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

1. Se autorizează reorganizarea Societăţii pe acţiuni „INMACOMPROIECT” (str. Sarmizegetusa 15, mun. Chișinău, IDNO 1003600054342) prin transformare în societate cu răspundere limitată.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                          Iurie FILIP