cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit. m) şi lit. o), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor mobiliare:
1.1  Valorile mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăților pe acțiuni:
     - Tipografia ”RAZA DE SUD” (str. Mihail Frunze 62, or. Cahul, IDNO 1002603000446) în sumă de 420 000 lei în număr de 42 000 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10 lei cu numărul înregistrării de stat MD14DESU1002 din contul convertirii datoriilor creditoriale;
- Compania de asigurări “KLASSIKA ASIGURĂRI” (str. Sfatul Țării 59, mun. Chișinău, IDNO 1003600129440) în sumă de 5 300 000 lei în număr de 5 300 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 1 000 lei cu numărul înregistrării de stat MD14SIKA1003 din contul mijloacelor bănești.
1.2 Excluderea și anularea valorilor mobiliare emise anterior de Întreprinderea cu capital străin “M.T.V.-WEST KISHINEV BOTTLING COMPANY” S.A. (IDNO 1003600136657) în număr de 20 acțiuni ordinare nominative cu numărul înregistrării de stat MD14MTVK1001 ca rezultat al lichidării.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art. 22 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                          Iurie FILIP