privind numirea doamnei Cristina PRISACARI în funcția de judecător la Judecătoria Edineț


Published: 2016-01-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Cristina PRISACARI se numește, pe un termen de cinci  ani, în funcția de judecător la Judecătoria Edineț.